Medialní výchova

Mediální výchova představuje předmět budoucnosti, protože se nevyhnutelně blíží doba, kdy jiná než tištěná média (audiovizuální, internetová atd.) budou hrát ve vyučovacím procesu minimálně stejnou roli jako ta tištěná. Převažující orientace na psané slovo musí být postupně doplňována kompetentní prací se zdroji informací jiné povahy. Už jen proto, že pro většinu dnešních dětí a mladých lidí audiovizuální či internetová média představují hlavní zdroj informací. V součinnosti s ministerstvem školství, odborníky na mediální problematiku a především v kontaktu se samotnými učiteli je třeba pracovat na metodice práce s médii v hodinách, tvorbě učebnic a učebních materiálů zaměřených přímo na mediální výchovu a především na vzdělávání v oblasti základní mediální teorie a praxe u učitelů, kteří již vyučují a průprava v mediální vědě nebyla součástí jejich vzdělávání (např. jedni z nejkompetentnějších v této oblasti jsou učitelé informační výchovy).

S ohledem na absentující souvislou koncepční práci na poli mediální výchovy (převážně zatím projekty univerzitních pracovišť, iniciativa škol či jednotlivých kantorů) usilujeme o vytvoření instituce, která bude udržovat aktuální kontakt s vývojem v oblasti mediálních věd a mediální pedagogiky a v komunikaci a spolupráci s učiteli se bude podílet na vývoji a rozšíření určujícího standardu pro výuku mediální výchovy u nás.

Kurz mediální výchovy představuje platformu odzkoušenou v praxi, a to v průběhu pilotního ročníku projektu na Gymnáziu Mladá Boleslav (školní rok 2012/2013). Zde jsme si ověřili, že záměr vytvořit učební a didaktické materiály propedeutického charakteru je správný. Ani studenti, ani učitelé nejsou zatím v České republice na komplexní výuku mediálních obsahů průběžně připravováni. Tudíž se nejeví jako vhodný záměr realizovat mediální výchovu v intencích mediálních studií, jak k tomu vedou některé z již u nás publikovaných učebních i metodických materiálů.

Primárním cílem našeho projektu je probudit zájem studentů o mediální obsahy a mechanismy, a to převážně z perspektivy kritického myšlení. Tento motivačně-výchovný prvek je pak doprovázen vzdělávací složkou, kdy jsou studenti seznamováni se zásadními okamžiky v technologickém, společenském i kulturním vývoji různých druhů médií. Důležitou roli hraje také provázanost vědomostí předávaných v hodinách mediální výchovy s obsahy jiných vyučovacích předmětů. Samozřejmostí jsou odkazy na další zdroje informací, určené primárně studentům se zájmem o případné další vzdělávání v mediální oblasti především na vysokých školách. Učitelé jistě ocení propracované a koncepčně propojené didaktické a učební materiály připravené pro výuku v hodině bez výraznějších nároků na učitelskou přípravu. Na druhou stranu je tato koncepce ale otevřená prolínání s obsahy z jiných vyučovacích předmětů, v závislosti na aprobaci vyučujícího.

Kompletní informace o projektu naleznete na jeho stránkách.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s